loadingimg

Načítání dat...
  • Registrovat

/
0 ks / 
0.00 CZK
  • Hledat
Doprava zdarma

Znalezione obrazy dla zapytania Doprava zdarma

Svařovací stroj ARC 215 s kufříkem a automatickou maskou
Cena:3786,00 CZK
Přepravní náklady: 120.19 CZK
Bestsellery
Telwin DIGITAL CAR SPOTTER 5500 (400V)
Telwin DIGITAL CAR SPOTTER 5500 (400V)
Cena:22110,00 CZK
Přepravní náklady: Doprava zdarma!
Výrobci
Ukaž produkty vybraného výrobce:
Informace
Newsletter
Chcete dostávat
informace o novinkách,
výprodeji a akciích?
Stačí zadat svůj
e-mail:
předpisy

Internetový obchod svarovna24.cz se stará o práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu byla udělena v zákoně o právech spotřebitelů. Ustanovení dohod méně příznivých pro spotřebitele než ustanovení zákona o právech spotřebitelů jsou neplatné, a na jejich místě, ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Proto se ustanovení těchto předpisů nejsou určeny k vyloučení nebo omezení jakýchkoli práv spotřebitelů svěřené jim závazných právních předpisů a případné pochybnosti být vysvětlen ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nedodržení ustanovení těchto Pravidel s výše uvedenými ustanoveními, tato ustanovení mají přednost a musí být použita.
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1.Sklep k dispozici on-line na internetové adrese www.boweld.pl provozuje Margaret BOWELD Drzażdżyńska-Bociek činnosti vstoupila v Centrálním registru a informace o ekonomické aktivitě republiky polsky vedeného ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, které mají: sídlo firmy Adresa ul. .
1.2.Niniejszy Nařízení je zaměřeno na spotřebitele i podniky k využívání internetového obchodu (s výjimkou bodu. 11 jednacího, který je určen pouze pro podnikatele).
1.3.Administratorem Osobní údaje zpracované v souvislosti s prováděním ustanovení těchto nařízení je Poskytovatel služeb. Osobní údaje zpracovávané pro účely a v oblasti na základě zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách Shop. Osobní údaje jsou dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracování poskytovatele služeb má právo kontrolovat jejich obsah a právo na aktualizaci a správné.
1.4.Definicje:
1.4.1. PRACOVNÍ DEN - den pondělí až pátek, s výjimkou státních svátků.

1.4.2.FORMULARZ REGISTRACE - formulář k dispozici v internetovém obchodě, který umožňuje vytváření účtů.

1.4.3. POPTÁVKA - Electronic Service, interaktivního formuláře k dispozici v internetovém obchodě, který umožňuje podávání objednávek, a to zejména tím, že přidá výrobky do elektronického nákupního košíku a stanovit podmínky smlouvy o prodeji, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.4. Zákazník - (1) fyzická osoba s plnou způsobilost k právním úkonům, a v případech stanovených obecně použitelných pravidel jako fyzická osoba, která má omezenou způsobilost k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotku bez právní subjektivity, jejíž právo uděluje právní způsobilost; - kdo uzavřel nebo zamýšlí uzavřít s prodejcem smlouvu o prodeji.

1.4.5. Občanský zákoník - Občanský zákoník Zákon ze dne 23. dubna 1964 (OJ 1964 No. 16, pos 93, ve znění pozdějších předpisů.)..

1.4.6.KONTO - elektronická služba, určená individuálního jméno (username) a heslem dané sadě Client zdrojů v poskytovatele IT systému, které jsou údaje shromažďovány a definovaných informací o službě předložených ním objednávky v obchodě.

1.4.7.NEWSLETTER - elektronická služba, elektronický rozdělovač služby poskytované poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu e-mailu, který umožňuje všem uživatelům příjemců automaticky obdrží Poskytovateli opakující se obsah následujících vydáních bulletinu, který obsahuje informace o produktech, novinkách a propagačních akcích v internetovém obchodě ,

1.4.8.PRODUKT - k dispozici v internetovém obchodě pro pohyblivý předmět kupní smlouvy mezi zákazníkem a distributorem.

1.4.9. PRAVIDLA A PŘEDPISY - tato pravidla internetového obchodu.

1.4.10.SKLEP INTERNET - poskytovatelů online obchodem k dispozici na adrese: www.boweld.pl

1.4.11.SPRZEDAWCA: BOWELD Margaret Drzażdżyńska-Bociek aktivita registrována v Centrálním registru a informace o ekonomické aktivitě republiky polsky prováděného ministr odpovědný za ekonomiku.

Umístění aktivity: ul. Ks.Ign.Skorupki 84, 85-156 Bydgoszcz, NIP 9670939103, REGON 341272326.Kontakt: E-mail: boweld@boweld.pl. Telefon: 500 536 409, 506 645 921.

1.4.12. Smlouva o prodeji - prodeje zboží uzavřené smlouvy nebo dohody uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím přes internetovém obchodě.

1.4.13.USŁUGA ELECTRONIC - služba poskytovaná elektronickou cestou poskytovatelem služeb pro klienta prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.14.USŁUGOBIORCA - (1) fyzická osoba s plnou způsobilost k právním úkonům, a v případech stanovených obecně použitelných pravidel jako fyzická osoba, která má omezenou způsobilost k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez osobnosti
Tłumacz Google dla Firm:Narzędzia dla tłumaczyTłumacz stron